Wielkie Otwarcie

       Z WIELKĄ RADOŚCIĄ INFORMUJEMY PAŃSTWA o uroczystym otwarciu LOKALNEGO CENTRUM AKTYWNOŚCI SOŁECTWA ZAWODZIE, które zaplanowaliśmy na 18 maja 2019 r. – godz. 16.00, Zawodzie, ul. Kolejowa „PIACHY”.

      W IMIENIU ZARZĄDU STOWARZYSZENIA ORAZ WÓJTA GMINY POCZESNA KRZYSZTOFA UJMY SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU w Imprezie.

Prosimy po potwierdzenie przybycia do 15. maja 2019 r. do godz. 18.00 drogą mailową na adres: cal.zawodzie2016@gmail.com lub przez FB Stowarzyszenia.

wyślij e-mail z potwierdzeniem

Budynek, który będzie pełnił funkcję Lokalnego Centrum Aktywności Sołectwa Zawodzie powstał dzięki dobrej współpracy kilku organizacji działających na terenie Gminy Poczesna.

Historia powstania Lokalnego Centrum Aktywności Sołectwa Zawodzie:

1.Najpierw utworzono Stowarzyszenie Wspólnie dla Rozwoju Sołectwa Zawodzie przy dużym wsparciu Lokalnej Grupy Działania BRACTWO KUŹNIC. Powstało ono z inicjatywy radnej i jednocześnie wiceprzewodniczącej Rady Gminy Poczesna – Eulalii Błaszak. Założycielami stowarzyszenia było 16 osób, będących mieszkańcami Zawodzia i Kolonii Borek. Jednym z głównych zadań Stowarzyszenia jest organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury sołectwa m.in. turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej i sportowej.

2. Za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania BRACTWO KUŹNIC, która ogłosiła konkurs, złożono wniosek o dofinansowanie wykonania prac budowlanych naszego obiektu. Od samego początku Stowarzyszenie LGD pomaga przy wszystkich działaniach związanych z projektem, od pozyskania, poprzez bieżący monitoring oraz rozliczenie projektu bez uchybień. Wniosek został przygotowany przy bardzo dużej pomocy Urzędu Gminy Poczesna.

3. Projekt nasz – Zadanie polegające na budowie Lokalnego Centrum Aktywności sołectwa Zawodzie’’ – otrzymało dofinansowanie w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

4. Wójt Gminy Poczesna Krzysztof Ujma udzielił nieoprocentowanej pożyczki na realizację zadania, która umożliwiła nam bezproblemową budowę i w efekcie refundację ze środków unijnych.

5. Podmiotem zarządzającym i jednocześnie właścicielem Lokalnego Centrum Aktywności Sołectwa Zawodzie jest Stowarzyszenie Wspólnie dla Rozwoju Sołectwa Zawodzie na czele z Zarządem.

Kamila Grochowina – Członek Zarządu