Warsztaty Wielkanocne – fotorelacja

             W naszym nowo wybudowanym Lokalnym Centrum Aktywności Sołectwa Zawodzie, które powstało w ramach ,,Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie” odbyło się dziś, 13 kwietnia, pierwsze spotkanie mieszkańców. Były to Warsztaty Wielkanocne, zorganizowane przez Stowarzyszenie Wspólnie dla Rozwoju Sołectwa Zawodzie, a pod patronatem Wójta Gminy Poczesna Krzysztofa Ujmy. Dzieci, rodzice , dziadkowie, wszyscy bawili się doskonale, podczas robienia palm wielkanocnych, pisanek i innych ozdób. Wspólne dzieło, czterometrowa palma wielkanocna , weźmie jutro udział w konkursie palm, podczas uroczystej mszy świętej w kościele św. Jana Chrzciciela w Poczesnej. Ogromną frajdę, sprawił jeden z mieszkańców, który podarował ogromną pisankę ze sklejki. Starsza młodzież, dekorując tę pisankę bawiła się doskonale, co widać na zdjęciach. Mimo deszczowej pogody, w naszym Lokalnym Centrum Aktywności świeciło słońce. Wszyscy byli podekscytowani nie tylko tym, że robią ozdoby, ale przede wszystkim tym, że wreszcie mamy miejsce, gdzie możemy się spotkać i zrobić wspólnie coś fajnego. Miejsce, gdzie integruje się kilka pokoleń. W planach są już kolejne spotkania, bo pomysłów jest mnóstwo. Dziękujemy za wsparcie Wójtowi Gminy Poczesna Krzysztofowi Ujma oraz wszystkim, którzy brali udział i wspierali nas w tym przedsięwzięciu, a w szczególności Barbarze Wąsińskiej za prowadzenie warsztatów. Dziękujemy za przybycie na nasze
spotkanie przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Halinie Synakiewicz oraz dyrektor GCKIiR Iwonie Skorupie.


Projekt zrealizowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie.

Operacja pn. „Budowa Lokalnego Centrum Aktywności Sołectwa Zawodzie” mająca na celu zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej poprzez wzrost funkcjonalności i dostępności przestrzeni oraz miejsc aktywności i integracji mieszkańców.

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.

Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020.