WALNE ZEBRANIE

W środę 16 czerwca 2021r. odbyło się Walne Zebranie członków stowarzyszenia  ,, Wspólnie dla Rozwoju Sołectwa Zawodzie”. Podjęto uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie finansowe za 2020 rok oraz uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie z działalności zarządu. Ponadto członkowie stowarzyszenia podjęli uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu. Dziękujemy wszystkim za przybycie i podjęcie uchwał, a Panu Wójtowi Krzysztofowi Ujma za obecność i udział w dyskusji z członkami stowarzyszenia.

E.B.