WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WSPÓLNIE DLA ROZWOJU SOŁECTWA ZAWODZIE

W dniu 09.06.2020 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wspólnie dla Rozwoju Sołectwa Zawodzie. Po odczytaniu sprawozdań przez zarząd , podjęto uchwałę w sprawie absolutorium dla władz stowarzyszenia. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Zebranie to, zbiegło się w czasie z zakończeniem  kadencji zarządu. Wszyscy członkowie zarządu zdecydowali , że nie będą kandydować na kolejną kadencję. Wobec powyższego, należało powołać nowe władze stowarzyszenia. Ustępująca prezes, Barbara Łukasiewicz  zaproponowała , aby w skład zarządu weszła Eulalia Błaszak, pomysłodawczyni i  założycielka  tegoż Stowarzyszenia. Po zgłoszeniu kolejnych kandydatów, wyrażeniu przez nich zgody, osoby wybrane udały się na pierwsze posiedzenie i  po ukonstytuowaniu się ,skład nowych władz wygląda następująco:

Prezes – Eulalia Błaszak

Wiceprezes – Sylwia Górska

Skarbnik – Beata Błaszak

Członek – Lidia Strąk

Wybrana została również Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący –  Paweł Matusiak

Członek – Janusz Matusiak

Członek  – Anna Mrożek 

                Mimo tego, że nowe władze rozpoczynają swoją działalność w trudnym okresie, są przekonane , że uda się zorganizować choć część spotkań, które się już wpisały w naszą tradycję.