Wigilia w LCA Zawodzie – fotorelacja

„Pokój na ziemi ludziom,

a w niebie cisza gwiazd,

grają anieli, świat się chlebem dzieli,

świat ma dziś świąteczny blask…”

      W świątecznej atmosferze w Lokalnym Centrum Aktywności sołectwa Zawodzie 13 grudnia odbyło się spotkanie wigilijne. W udekorowanej sali znalazła się choinka przystrojona ozdobami. Radość ze spotkania ogromna, bo był to pierwszy wieczór wigilijny w nowo wybudowanym LCA, projekt budowy zakończony i rozliczony.

      Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Urzędu Gminy Pan Wójt Krzysztof Ujma, Przewodnicząca Rady Gminy Iwona Choła, Ksiądz Prałat Jarosław Sroka, Dyrektor GCKIiR Iwona Skorupa, Prezes LGD Bractwo Kuźnic Marita Skowron.

      W spotkaniu uczestniczyli również Komendant Policji Adam Pierz, Prezes Banku Spółdzielczego Leszek Klimek, Prezes Akcji Katolickiej Anna Urbaniak, Panie z Urzędu Gminy, Radny naszego sołectwa Mateusz Kołodziej, budowniczy obiektu Mariusz Lorentz i Jacenty Orman.

      Wszystkich gości członków stowarzyszenia, członkinie KGW Zawodzie i Kol. Borek na czele z przewodniczącą Anną Rak powitały w imieniu Zarządu Barbara Łukasiewicz i Joanna Kubicka.

      Wszystkim, którzy pomagali przy realizacji projektu, za cierpliwość i serdeczność, za poświęcony czas, okazane serce i pomoc bardzo serdeczne dziękujemy. Panu Wójtowi Krzysztofowi Ujmie za wsparcie merytoryczne i finansowe. Podziękowanie wszystkim Członkom Stowarzyszenia, sołtys i radzie sołeckiej, paniom z KGW za wszelkiego rodzaju pomoc przy pracach porządkowych i w wyposażeniu naszej świetlicy.

      Po odczytaniu Ewangelii wg św. Łukasza przez Ks. Proboszcza Jarosława Srokę, zebrani w radosnym nastroju łamali się opłatkiem, składali sobie życzenia spokojnych świąt i szczęśliwego Nowego Roku. Na odświętnie przygotowanych stołach nie zabrakło wigilijnych potraw przygotowanych przez panie ze Stowarzyszenia i Członkinie KGW.

      Spotkanie przebiegło w atmosferze rodzinnego ciepła i wzajemnej życzliwości. Czas spotkań wigilijnych to okazja do wzajemnego pojednania i przebaczania. Na pamiątkę wspólnie spędzonego czasu wszyscy obecni otrzymali kubki z logo Stowarzyszenia.

      Były to chwile pełne magii, uroku i radości, że wspólnie robimy bardzo dużo dla siebie, naszych dzieci, wnuków, dla wszystkich mieszkańców Sołectwa Zawodzie.  Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia towarzyszy wszystkim przez cały Nowy Rok. Życzymy, aby Nowy 2020 Rok był szczęśliwy w osobiste doznania, spełniał marzenia i przyniósł wiele satysfakcji z własnych dokonań.

Tekst: Barbara Łukasiewicz
Foto: Tomasz Kubicki