Walne Zebranie członków Stowarzyszenia

W dniu 20 września 2021roku, odbyło się  Walne Zebranie członków Stowarzyszenia. W związku ze śmiercią Członka Zarządu – Lidii Strąk oraz rezygnacją z członka Komisji Rewizyjne – Janusza Matusiaka, należało przeprowadzić wybory uzupełniające. 

Obecny skład Zarządu to:

Prezes                           Eulalia Błaszak

Zastępca  Prezesa       Sylwia Górska

Skarbnik                        Beata Błaszak

Członek Zarządu           Małgorzata Wachowicz

Członek  Zarządu          Katarzyna Grzesik             

Skład Komisji  Rewizyjnej:

Przewodniczący           Paweł Matusiak

Członek                         Anna Mrożek

Członek                         Dorota Kołodziejczyk Członek                        

Członek  Krystyna Kaczmarek