Postępowanie o udzielenie zamówienia

Stowarzyszenie „Wspólnie dla Rozwoju Sołectwa Zawodzie” informuje , że ogłasza  postępowaniu o udzielenie zamówienia  na wykonanie zadania polegającego na budowie Lokalnego Centrum Aktywności sołectwa Zawodzie.

Ogłoszenie wraz z załącznikami dostępne jest w portalu ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na stronie internetowej:

www.portalogloszen.arimr.gov.pl

Kontakt: Dagmara Młyńczyk 34 327 41 16 wew. 13