Piąte urodziny Stowarzyszenia „Wspólnie dla Rozwoju Sołectwa Zawodzie”

Piąte urodziny Stowarzyszenia „Wspólnie dla Rozwoju Sołectwa Zawodzie” odbyły się w ostatnią sobotę lipca. Historia Stowarzyszenia rozpoczęła się 7 lipca 2016 roku. Wówczas odbyło się zebranie, na którym powołano do życia komitet założycielski składający się z 16 członków, z których wyłoniono zarząd. Zgromadzono wymagane dokumenty, a następnie Stowarzyszenie zostało wpisane do KRS-u. Prezesem została Barbara Łukasiewicz. Obecnie Stowarzyszeniu przewodniczy Eulalia Błaszak.Dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia i przychylnemu podejściu władz gminy, samorządowców oraz wzajemnej dobrej współpracy powstało Lokalne Centrum Aktywności Sołectwa Zawodzie. Budynek zachwyca prostą architekturą wkomponowaną w piękną, kojącą przyrodę. Uroczystości, które odbywają się w Lokalnym Centrum mają na celu m.in. kultywowanie tradycji (np. wspólne tworzenie palm wielkanocnych, śpiewanie kolęd lub rozmowy wnoszące dobro).Stowarzyszenie działa bardzo prężnie. Członkowie są pełni pomysłów na aktywizację społeczności, na działania integrujące Zawodzie. Na uroczystościach z okazji 5-lecia obecni byli m.in. Przewodnicząca Rady Gminy Poczesna – Iwona Choła, Wójt Gminy Poczesna – Krzysztof Ujma, samorządowcy, społeczność Zawodzia, przyjaciele. Były gratulacje i życzenia kolejnych lat wspaniałych, owocnych działań dla dobra całej społeczności.

Aneta Nawrot, fot. Jan Błaszak