O nas

zawodzie-logo

Nowe Stowarzyszenie na terenie Gminy Poczesna powstało 7 lipca 2016 roku.
Obejmuje sołectwo Zawodzie Kolonia Borek i Dębowiec . Nosi nazwę Wspólnie dla Rozwoju Sołectwa Zawodzie.

Powstało ono z inicjatywy radnej i jednocześnie wiceprzewodniczącej Rady Gminy Poczesna – Eulalii Błaszak. Założycielami stowarzyszenia było 16 osób, będących mieszkańcami Zawodzia i Koloni Borek. Jednym z głównych zadań Stowarzyszenia jest organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury sołectwa m.in. turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej i sportowej.
Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 23 sierpnia 2016 roku
– Nr KRS: 0000631474
– NIP 573-28-67-296
-REGON 365129538
Władze Stowarzyszenia:
Prezes Zarządu – Barbara Łukasiewicz
Wiceprezes Zarządu – Krystyna Banasiak
Skarbnik – Joanna Kubicka
Członek Zarządu – Kamila Grochowina
Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca Zofia Mrożek
Członkowie:

  • Grzegorz Amurski
  • Janusz Matusiak

Zgodnie ze statutem jesteśmy stowarzyszeniem apolitycznym, samorządowym i dobrowolnym. Inicjatywa zrodziła się z chęci zrobienia czegoś więcej dla mieszkańców Zawodzia, Koloni Borek i Dębowca.
Jesteśmy zrzeszeniem niezarobkowym, a swoją działalność chcemy prowadzić dla ogółu społeczeństwa. Zgodnie ze statutem naszego stowarzyszenia naszym celem jest:

  • „wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego sołectwa Zawodzie.”
  • „integracja mieszkańców sołectwa, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu”
  • „wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.”

Stowarzyszenie założyło 16 członków, ale stale dochodzą kolejne osoby marzące o rozwoju naszego sołectwa. Obecnie Stowarzyszenie liczy 23 członków. Każda osoba chcąca wesprzeć naszą działalność jest bardzo mile widziana. Na naszej stronie można pobrać druk deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia, który można przekazać do siedziby Zawodzie ul. Długa 130.
Jesteśmy zgodnie ze statutem zrzeszeniem niezarobkowym stąd składki członkowskie, a w przyszłości uzyskane dotacje, są chwilowo jedynym źródłem „dochodu” Stowarzyszenia. Składka miesięczna dla członków wynosi tylko 1 zł miesięcznie, stąd gorąca prośba o dobrowolne wsparcie finansowe Stowarzyszenia, aby możliwe było zrealizowanie wszystkich szczytnie postawionych celów dla dobra mieszkańców, dla naszego wspólnego dobra. Zachęcamy również do angażowania się w pracę Stowarzyszenia, gdyż jego celem jest nasze wspólne dobro. Chcielibyśmy, aby wszystkim żyło się tutaj wygodniej, radośniej i łatwiej.