Majówka na Piachach -Wielkie Otwarcie.

Był to długo oczekiwany dzień – Wielkie otwarcie Lokalnego Centrum
Aktywności Sołectwa Zawodzie. Jak na życzenie, po deszczowym tygodniu, w dniu 18 maja 2019 zaświeciło słońce. Zarząd Stowarzyszenia Wspólnie dla Rozwoju Sołectwa Zawodzie w składzie:

Barbara Łukasiewicz
Krystyna Banasiak
Joanna Kubicka
Kamila Grochowina

Serdecznie powitał wszystkich zaproszonych gości oraz przybyłych
mieszkańców sołectwa Zawodzie i sąsiednich miejscowości.
Zaszczycili nas swoją obecnością: Wójt Gminy Poczesna – Krzysztof
Ujma, Sekretarz Gminy Poczesna – Renata Smędzik, Przewodnicząca Rady Gminy – Iwona Choła wraz z radnymi, Proboszcz Parafii Poczesna – ksiądz Prałat Jarosław Sroka, Radny Sejmiku Województwa Śląskiego – Stanisław Gmitruk, Członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego – Adam Morzyk, Prezes Zarządu Gminnego PSL – Jan Wawrzyńczak, Komendant Komisariatu Policji – Adam Pierz. OSP Poczesna reprezentował Radny Sołectwa – Mateusz Kołodziej, a GCKIiR Dyrektor – Iwona Skorupa. Wśród zaproszonych gości byli także pracownicy Urzędu Gminy, Prezesi Stowarzyszeń, Przewodniczące KGW, przedsiębiorcy, a wśród nich – wykonawcy budynku Lokalnego Centrum Aktywności Sołectwa Zawodzie: Mariusz Lorentz i Jacenty Orman, sołtysi i wielu przyjaciół naszego sołectwa.

Członkini Zarządu – Kamila Grochowina przedstawiła historię powstania Stowarzyszenia i etapy powstawania Lokalnego Centrum Aktywności Sołectwa Zawodzie. Przybliżyła także cele i misje stowarzyszenia. Zarząd Stowarzyszenia wyróżnił osoby o wielkim sercu, które w
szczególny sposób, poprzez społeczną pracę przyczyniły się do powstania naszego Lokalnego Centrum Aktywności. Wśród nich znaleźli się:
– Wójt Gminy – Poczesna Krzysztof Ujma
– Przewodnicząca Rady Gminy – Iwona Choła
– Prezes LGD „ Bractwo Kuźnic” – Marita Skowron
– Skarbnik Gminy – Halina Paruzel Tkacz
– Inspektor ds. inwestycji – Dagmara Młyńczyk
– Inspektor nadzoru budowlanego – Krzysztof Kogut
– Dyrektor GCKIiR – Iwona Skorupa
– Eulalia Błaszak – Radna Gminy Poczesna w latach 2010-2018
– Janusz Koniecki – Plastyk w GCKIiR
– Sołtys – Anna Rak i Rada Sołecka
– KGW Zawodzie i Kolonia Borek
– Zarząd Banku Spółdzielczego Poczesna
– OSP Poczesna
– Komisariat Policji w Poczesnej – Adam Pierz

Ogromne podziękowanie dla Wójta Gminy Poczesna – Krzysztofa Ujmy, który wspierał nas we wszystkich działaniach na rzecz realizacji całego projektu i celów statutowych Stowarzyszenia. Równocześnie dziękujemy Paniom z KGW Zawodzie i Kolonii Borek, które zawsze służą pomocą, a współpraca z nimi przynosi wymierne korzyści.

Ksiądz Prałat – Jarosław Sroka, po ceremonii przecięcia wstęgi, poświęcił obiekt, który będzie służył wszystkim mieszkańcom. Zwiedzanie obiektu połączone było z degustacją przekąsek przygotowaną przez lokalną restaurację Polcar. Pyszne, słodkie ciasta upiekły Panie z KGW Zawodzie i Kolonii Borek oraz Członkinie Stowarzyszenia, za co bardzo dziękujemy. Część artystyczną poprowadziła Dyrektor GCKIiR – Iwona Skorupa. Wystąpiły grupy taneczne pod opieką Pauliny Perygi – ISKIERKI, BŁYSK i grupa taneczna TAKT z Huty Starej B, pod opieką Aliki Pitta. Taniec towarzyski wykonaniu Barbary Góreckiej i Dawida Urbaniaka, pod kierunkiem Piotra Maźniewskiego zachwycił wszystkich. Oprawa Muzyczna i muzyka do tańca, to zasługa DJ RICO, mieszkańca Zawodzia – Kamila Flaka. Dzieci podczas imprezy bardzo dobrze bawiły się i korzystały z różnych atrakcji, między innymi placu zabaw dmuchańców. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z Częstochowy częstowała wodą z sokiem z saturatora. Wszyscy przybyli goście mogli wspaniale się bawić w nowej świetlicy. Zabawa trwała do późnych godzin wieczornych. Cieszymy się że mamy miejsce do spotkań integracji kilku pokoleń mieszkańców sołectwa. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w zorganizowanie Majówki „Na Piachach”. Cieszymy się, że Sołectwo Zawodzie ma bardzo dużo przyjaciół, którzy chętnie przychodzą uczestniczą w naszych imprezach.


Tekst: Barbara Łukasiewicz, Eulalia Błaszak, Kamila Grochowina
Foto: Iwona Skorupa


Projekt zrealizowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie.

Operacja pn. „Budowa Lokalnego Centrum Aktywności Sołectwa Zawodzie” mająca na celu zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej poprzez wzrost funkcjonalności i dostępności przestrzeni oraz miejsc aktywności i integracji mieszkańców.

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.

Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020.