,,Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy…”

Nadszedł ten dzień, ale niestety nie możemy się spotkać, porozmawiać przy wspólnym stole, uścisnąć. Mimo to, mamy  w naszej siedzibie choinkę. Członkowie stowarzyszenia, którzy czują ducha Świąt, postanowili ją ubrać.

Patrząc na tę choinkę składamy wszystkim członkom stowarzyszenia, sympatykom oraz wszystkim mieszkańcom naszego sołectwa najserdeczniejsze życzenia.

Na zbliżające się Święta, życzymy przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze.

Kolejny zaś rok niech będzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeń.

Zarząd Stowarzyszenia
Wspólnie dla Rozwoju Sołectwa Zawodzie