Aktualności

Postępowanie o udzielenie zamówienia

Stowarzyszenie „Wspólnie dla Rozwoju Sołectwa Zawodzie” informuje , że ogłasza  postępowaniu o udzielenie zamówienia  na wykonanie zadania polegającego na budowie Lokalnego Centrum Aktywności sołectwa Zawodzie. Ogłoszenie wraz z załącznikami dostępne jest w portalu ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na stronie internetowej: www.portalogloszen.arimr.gov.pl Kontakt: Dagmara Młyńczyk 34 327 41 16 wew. 13

Aktualności

O nas

Nowe Stowarzyszenie na terenie Gminy Poczesna powstało 7 lipca 2016 roku. Obejmuje sołectwo Zawodzie Kolonia Borek i Dębowiec . Nosi nazwę Wspólnie dla Rozwoju Sołectwa Zawodzie. Powstało ono z inicjatywy radnej i jednocześnie wiceprzewodniczącej Rady Gminy Poczesna – Eulalii Błaszak. Założycielami stowarzyszenia było 16 osób, będących mieszkańcami Zawodzia i Koloni Borek. Jednym z głównych zadań […]

Aktualności

Statut Stowarzyszenia

STATUT Stowarzyszenia „Wspólnie dla Rozwoju Sołectwa Zawodzie” Rozdział I Postanowienia ogólne §1 Stowarzyszenie o nazwie Wspólnie dla Rozwoju Sołectwa Zawodzie, zwane dalej “Stowarzyszeniem” działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 Nr 20, Poz. 104, zm. Dz.U. z 2015 r.: poz. 1393,1923) oraz niniejszego Statutu. Nazwa Stowarzyszenia jest […]